Başvuru

 • Hemodiyaliz raporu
 • Kimlik fotokopisi
 • Bir adet fotoğraf
 • Kan grubu bilgisi Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri
 • Hemodiyaliz raporu
 • Kimlik fotokopisi
 • En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi
 • İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri
 • Kan grubu bilgisi Bir adet fotoğraf
 • Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV si pozitif olan hastalarda HCV RNA )
 • Yurtdışından gelen Türk hastalardan istenecek belgeler
 • Hepatit markırları ( Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS En son diyalize girdiği merkeze ait klinik durumunu bildiren epikrizi
 • İçerisinde bulunan aya ait kan tetkikleri
 • Sigorta şirketine ait tedaviyi karşıladığına dair yazı